Day

Tháng Một 11, 2020

4 yếu tố giúp bạn chuẩn bị và thuyết trình cuốn hút

Posted on11 Th1 2020
Truyền tải thông điệp hiệu quả, đúng phương pháp, nội dung và cách trình bày slide. Bạn từng nghe một bài thuyết trình chán ngắt chưa? Bạn biết đấy, đây là loại hình giao tiếp mà người nói đứng trên bục phát biểu, sử dụng slide để trình chiếu những…