Day

Tháng Một 10, 2020

Cải thiện kỹ năng Viết trong công việc

Posted on10 Th1 2020
Làm sao để viết một văn bản rõ ràng và tránh được những sai lầm phổ biến? Sếp gửi cho bạn email về việc tổ chức một cuộc họp và bạn chỉ có 1 giờ để chuẩn bị. Trong email này chứa các thông tin quan trọng mà bạn sẽ…