Day

Tháng Một 4, 2020

Tránh 5 loại Thiên vị trong cuộc họp

Posted on04 Th1 2020
Đặt mục tiêu và ra quyết định nhóm hợp lý. Hãy tưởng tượng, sếp yêu cầu bạn tìm ra sản phẩm khai thác công nghệ mới mà công ty đã phát triển. Vì vậy, bạn yêu cầu các thành viên trong nhóm nghiên cứu thị trường và động não ý…