Day

Tháng Mười Hai 30, 2019

Làm sao để đưa ra một Lời khen ngợi hiệu quả?

Posted on30 Th12 2019
Công nhận thành quả của người khác Nhiều người trong chúng ta đã từng cố gắng tìm lỗi sai. Sau tất cả, nếu có điều gì sai, nó cần được sửa chữa trước khi ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nhưng bạn có tích cực tìm kiếm những điều…