Day

Tháng Tám 20, 2019

Lợi ích của mục tiêu OKR là gì?

Posted on20 Th8 2019
Thử suy nghĩ thế này: Nếu bạn nén tất cả lợi ích của OKR vào 3 ý quan trọng nhất - thì đó là gì? #1. OKR - Tập trung Trọng điểm. Lợi ích nền tảng của OKR chính là giúp doanh nghiệp, đội nhóm và mỗi cá nhân tập…