Day

Tháng Tám 19, 2019

Sự khác biệt giữa OKR và KPI là gì?

Posted on19 Th8 2019
Sau bài viết “Sự khác nhau giữa OKR và Thẻ điểm cân bằng BSC”, tôi nhận được nhiều câu hỏi về OKR so với KPI và cách chúng hợp tác với nhau như thế nào? Về sự khác nhau giữa OKR và KPI, thì cái tên đã nói lên tất…