Day

Tháng Tám 18, 2019

Chiến lược và Chiến thuật OKR

Posted on18 Th8 2019
Một quan niệm sai lầm phổ biến là OKR chỉ hoạt động theo chu kỳ hàng quý, đó là mô hình mà Google đã sử dụng cho đến năm 2011. Sau khi giữ lại vai trò CEO tại Google, Larry Page đã quyết định áp dụng cả OKR hàng năm…

Lưu ý: OKR không phân bổ mục tiêu top-down

Posted on18 Th8 2019
Phương pháp phân bổ mục tiêu truyền thống (Top - Down: Từ trên xuống): Bắt đầu từ mục tiêu cấp công ty và sau đó phân bổ cho các đội nhóm (phòng/ban). Tiếp đến là phân bổ mục tiêu xuống cho từng nhân viên. Đây là cách làm phổ biến.…