Day

Tháng Năm 22, 2019

Giới thiệu một Mô hình Lãnh đạo hoàn toàn mới

Posted on22 Th5 2019
Thế giới đã tốn bao nhiêu giấy mực để viết về chủ đề lãnh đạo? Chỉ trên trang sách của Amazon thôi, có hơn 60.000 cuốn sách về lãnh đạo. Khi tìm kiếm từ khóa "lãnh đạo" trên google, tôi nhận được hơn 81 triệu bài viết tiếng Việt và…