Day

Tháng Một 19, 2019

Bạn đang lãnh đạo đội nhóm như thế nào?

Posted on19 Th1 2019
Tôi tin rằng, "Cách hiểu" về lãnh đạo, sẽ quyết định cách một người "dẫn dắt" đội nhóm của anh ta. Một khách hàng của tôi "gieo rắc" nỗi sợ hãi trải khắp doanh nghiệp (hơn 5000 người), bởi vì anh ta tin rằng kỷ luật và áp lực giúp…