Day

Tháng Mười Hai 4, 2018

4 Bước Phát triển Khả năng Làm chủ Bản thân

Posted on04 Th12 2018
Tìm hiểu nghê thuật của làm chủ bản thân. "Khích lệ, làm việc chăm chỉ, làm chủ bản thân, và sự thông minh là những điều tiềm năng cho một cuộc sống thành công"– Theodore Roosevelt, former US president. Điều gì bạn đang nghĩ tới khi nghe thấy thuật ngữ "làm…