Day

Tháng Mười 11, 2018

7 Chiến lược để Tận tâm hơn Trong Công việc

Posted on11 Th10 2018
Bạn có phải mẫu người làm việc với tinh thần chăm chỉ và tận tâm? Sau nhiều lần bị la mắng về báo cáo hiệu suất của mình. Lan khóc lóc rầu rĩ tâm sự với bạn rằng: Sếp nói cô "dễ bị phân tâm", "hỗn loạn" và "không cống…