Day

Tháng Sáu 10, 2018

Lãnh đạo là Làm gương

Posted on10 Th6 2018
Ngày nảy ngày nay, ở một công ty nọ, có một ông tên là Sếp. Hôm nay Sếp yêu cầu mọi người ở lại làm việc muộn thêm 2 tiếng để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng ngày mai. Và sau khi ngắt lời, đồng hồ báo 5 giờ…