Day

Tháng Tư 18, 2018

Thuyết mô hình lãnh đạo tình huống của Fiedler

Posted on18 Th4 2018
Là một nhà lãnh đạo, bạn đang tập trung vào điều gì? Bằng mọi giá hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu và lợi nhuận? Hay từng ngày phát triển các mối quan hệ thân thiết với nhân viên của mình? Đọc hết bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm…