Đăng ký nhận Newsletter

Phạm Thống Nhất là ai?

OKR COACH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Với 12 năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất doanh nghiệp tôi đã áp dụng và triển khai cho rất nhiều doanh nghiệp như Eurowindow Holding, VPbank, Maritime Bank,…đạt được kết quả vượt trội. Tôi hoàn toàn tự tin rằng OKR giúp doanh nghiệp của bạn có nhiều bước nhảy vọt đột phá!

Ebook Okr Cho Nguoi Moi Bat Dau

Tải ngay: Hướng dẫn OKR cho người mới bắt đầu

Tai Ngay