Bộ full 23 Video hướng dẫn Quản lý Hiệu suất Nhân viên

Bộ full 23 Video hướng dẫn Quản lý Hiệu suất Nhân viên

Sở Hữu Bí Quết Quản Lý Và Đột Phá Hiệu Suất Đội Nhóm Để Tạo Ra Kết Quả Đột Phá Cho Tổ Chức!

 

 

Video 01: Quy trình Quản lý Hiệu suất

Click vào các video dưới đây để xem đầy đủ nội dung bài học:


Video #02 – Thiết lập Mục tiêu Hiệu suất


Video #03 – Hướng dẫn Sử dụng Mẫu biểu Thiết lập Mục tiêu


Video #04 – Cách Phát triển Ý tưởng để Thực hiện Mục tiêu


Video #05 – Phương pháp Lựa chọn Giải pháp Tối ưu


Video #06 – Phân bổ Mục tiêu Cho từng Nhân viên


Video #07 – Hướng dẫn Sử dụng Mẫu biểu Phân bổ Mục tiêu


Video #08 – Phương pháp để Nhân viên Cam kết Thực hiện Mục tiêu


Video #09 – Cách Theo dõi Tiến trình Thực hiện Công việc của Nhân viên


Video #10 – Tránh Cạm bẫy Quản lý Vi mô


Video #11 – Cách nhận Phản hồi của Nhân viên


Video #12 – Phương pháp Huấn luyện Nhân viên


Video #13 – Phương pháp Tạo Động lực cho Nhân viên


Video #14 – Hướng dẫn Sử dụng Mẫu biểu Đánh giá Hiệu suất


Video #15 – Phương pháp Đo lường Kết quả Thực hiện Công việc của Nhân viên


Video #16 – Phương pháp Xếp loại Nhân viên theo Hiệu suất


Video #17 – Ma trận Xếp loại Nhân viên Theo Năng lực


Video #18 – Hướng dẫn Sử dụng Mẫu biểu Xếp loại Nhân viên


Video #19 – Cách Tổ chức Buổi họp Tổng kết Hiệu suất


Video #20 – Cách Phát triển Nhân viên có Hiệu suất Cao


Video #21 – Cách Thúc đẩy Nhân viên có Hiệu suất Ổn định


Video #22 – Hình thức Xử lý Nhân viên có Hiệu suất Thấp


Video #23 – Thách thức Đội nhóm bằng Mục tiêu Kéo dãn

Stt Biểu mẫu Bài học Tải về
QLHS.01 Thiết lập mục tiêu & đánh giá kết quả hoàn thành Bài 3 & Bài 14 Bấm để tải
QLHS.02 Ma trận lựa chọn giải pháp Bài 5 Bấm để tải
QLHS.03 Phân bổ mục tiêu cho nhân viên Bài 7 Bấm để tải
QLHS.04 Tổng hợp xếp loại nhân viên theo hiệu suất Bài 18 Bấm để tải
QLHS.05 Xếp loại nhân viên theo năng lực Bài 17 Bấm để tải
QLHS.06 Kế hoạch xây dựng hệ thống đo lường các chỉ số Bài 15 Bấm để tải

Một khi xem hết 23 video hướng dẫn trên bạn chắc chắn sẽ có được những chiến lược để cải thiện hiệu suất cho đội nhóm của mình.

Tuy nhiên, nếu tôi cung cấp cho bạn một công cụ mạnh mẽ hơn không chỉ giúp bạn cải thiện mà còn ĐỘT PHÁ hiệu suất cho đội nhóm thì bạn có đồng ý nhận nó không?