CEO muốn điều hành doanh nghiệp Dễ dàng và Hiệu quả hơn?

Công cụ làm việc rất quan trọng… Cưa bằng máy, chắc chắn nhanh hơn và dễ dàng hơn cưa bằng tay. 

Điều hành doanh nghiệp cũng vậy, CEO sẽ nhàn hơn khi có trong tay các công cụ quản trị phù hợp.

KPI

Xây dựng Hệ thống KPI

KPI thất bại? Tại phương pháp triển khai.

Tư vấn cho tôi

 

OKR Coaching

Mục tiêu & Kết quả then chốt

Công cụ giúp các phòng/ban hoạt động hiệu quả hơn – dễ dàng đạt được các chỉ tiêu. Hiệu suất của doanh nghiệp tăng ít nhất 120%.

HƯỚNG DẪN TÔI TRIỂN KHAI

Phần mềm

MyOKR

Công cụ Kiểm soát % Hoàn thành mục tiêu và Tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên. Cập nhật online theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

hướng dẫn okr cho ceo mới bắt đầu

 

 

Tải ngay: Hướng dẫn OKR cho CEO mới bắt đầu